Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

    Disclaimer

    Disclaimer voor www.strokengordijn.shop (Lisoflex Strokengordijnen B.V., Kamer van Koophandel: 93285655), hierna te noemen strokengordijn.shop, verleent u hierbij toegang tot www.strokengordijn.shop ("de webshop") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. strokengordijn.shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of artikelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid strokengordijn.shop spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud van de tekst onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met strokengordijn.shop. Voor op de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan strokengordijn.shop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij strokengordijn.shop en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van strokengordijn.shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke artikelen en/of materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.